یک منبع آگاه از افزایش قیمت مرغ به ۲۷ هزار تومان خبر داد و گفت:

به دلیل مشکلات تامین نهاده های دامی ، تولید ۱۰ درصد کاهش یافته است.