مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان:

ویلاسازی در اطراف زاینده‌ رود بسیار افزایش پیدا کرده است و ارزش زمین‌ های کشاورزی حاشیه شهر ۱۰ برابر قیمت واقعی شده است.

۷۰ درصد تولید آهن و فولاد و ۵۰ درصد تولید آجر کشور با ۷۰۰ کوره آجرپزی سهم استان اصفهان است و اصفهان در تولید فرآورده‌ های نفتی رتبه دوم را دارا است و ۱۰ درصد برق کشور در اصفهان تولید می‌شود.

 

میل توسعه در ۱۶ واحد شهرک صنعتی بسیار زیاد است و این روند یک توسعه نامتوازن را دنبال می‌کند.