مدیر شیلات جهاد کشاورزی اصفهان:

با روند مطلوب و موثر پرورش ماهیان خاویاری در استان و تولید چهار تن گوشت و استحصال خاویار به میزان پنج کیلوگرم در سال ۹۸ ، پیش‌ بینی می‌شود که این میزان تولید در پایان سال ۹۹ با استحصال ۳۰ کیلوگرم خاویار ، رشد مناسبی داشته باشد.