🔄 اولین به روزرسانی صرافی بانک ملی، پنجشنبه 22 آبان 1399

 

💵🔻 خرید #دلار: 25,950- فروش دلار: 26,950 (50-) 

 

💶🔻 خرید #یورو: 30,870- فروش یورو: 31,870 (80-) 

 

🗓🔺 اختلاف با آخرین قیمت هفته گذشته: 600 تومان (2.2 درصد) افزایش

 

🗓🔺 اختلاف با ابتدای امسال: 12,050 تومان (80.8 درصد) افزایش