متوسط مصرف کالاهای اساسی کاهش قابل توجهی یافته است به عنوان مثال :

• مصرف برنج خارجی 8 درصد

• گوشت گوساله 20 درصد

• گوشت گوسفندی 29 درصد

• روغن نباتی 6 درصد

• و قند و شکر 4 درصد 

در سال 1398 نسبت به 1395 کاهش یافته است.

 

➖این کاهش برای دهکهای پایین درآمدی ، به مراتب بیشتر نیز بوده است.

 

➖برای نمونه میزان کاهش مصرف دهک سوم درآمدی ، در جدول بالا قابل مشاهده است. /مرکز پژوهش‌های مجلس