سخنگوی سازمان انتقال خون اصفهان: 

میزان ذخیره خون و فرآورده‌ های خونی در پایگاه‌ها و مراکز انتقال خون استان هم اینک به چهار روز رسیده است.

میزان ذخیره خون در شرایط مطلوب باید بیش از هفت روز باشد ، ولی در حدود ۲ ماه پیش در استان اصفهان حتی به یک روز هم رسید.

 

این در حالیست که روزانه ۴۵۰ واحد خون و فرآورده‌ های خونی برای بیماران خاص و مراکز درمانی استان اصفهان نیاز است.