مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

تا پایان بهمن ماه طرح زوج و فرد در هسته مرکزی کلانشهر اصفهان اعمال می شود ، محدودیت تردد شبانه از ساعت ۹ شب تا ۴ صبح کماکان در حال اجراست.

بیش از ۴۰ روز است که سامانه بارشی در استان اصفهان فعال نبوده است ، از ابتدای مهرماه تاکنون ۷۴ میلیمتر بارش در استان اصفهان رخ داده است که نسبت به بلندمدت با کاهش ۹ درصدی همراه است.