در بازرسی از یک موتورسیکلت مشکوک ، ۴۸ کیلو و ۹۱۰ گرم ماده مخدر حشیش که به طرز ماهرانه‌ای زیر زین جاساز شده بود ، کشف شد.