مصطفی قربانی ، رییس اورژانس ۱۱۵ آران و بیدگل:

در این حادثه که در اثر نشت گاز از بخاری گازی رخ داد این جوان دچار ۸۰ درصد سوختگی شد.

 

عوامل اورژانس مصدوم را به بیمارستان منتقل کردند ، اما متاسفانه وی پس از چند روز بستری به علت شدت سوختگی جان باخت.