مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان:

مهم‌ترین پرونده‌های این مدت رسیدگی به پرونده تخلف گران‌فروشی سه شرکت لبنیاتی بوده است که قریب به ۲۷ میلیارد تومان در حق صندوق دولت محکوم شدند.

از ابتدای سال ۹۹ تا ۱۷ آبان ۹۹ تعداد ۱۵ هزار و ۸۴۲ پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده است و بیش از ۱۶ هزار ۵۳۹ پرونده مختومه شده است؛ متخلفان اقتصادی نیز به پرداخت ۲.۶ میلیارد تومان در استان اصفهان محکوم شده‌اند.

 

پرونده دیگر قاچاق درخت بلوط از مراتع زاگرس بوده است که مبادرت به قطع اشجار کرده و باعث تخریب محیط‌زیست می‌شدند، این پرونده بیش از ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان علاوه بر اخذ چوب‌ها محکوم شده‌اند.