مدیرکل میراث ‌فرهنگی استان اصفهان:

در دوره همه‌ گیری کرونا ، حفاری‌ های غیر مجاز افزایش یافته‌ است که باید هوشیاری مردم و مسئولان بیشتر شود.

متاسفانه در دوره همه‌گیری کرونا شاهد افزایش حفاری‌ های غیر مجاز و سرقت اشیای تاریخی هستیم و نظارت‌هایمان را هم بیشتر کرده‌ایم ، اما مردم و مسئولان نیز باید هوشیاری بیشتری داشته باشند.

 

حفاری‌ هایی غیر مجاز در عرصه‌ های میراث فرهنگی ، حمل و خرید و فروش اشیای تاریخی ، آسیب زدن به بنا‌های تاریخی و ساخت و ساز‌های غیر مجاز در بافت تاریخی شهر‌ها جزء جرایم حوزه میراث فرهنگی است.