سرهنگ حسین ترکیان ، رئیس پلیس اگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان : 

در پی شکایت راننده مسافرکش یک دستگاه خودروی سواری پراید مبنی بر اینکه سه نفر در پوشش مسافر ، ماشین وی را با تهدید با سلاح سرد سرقت کردند؛ موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

 

با بررسی پلیس ، هویت سارقان شناسایی شد و مجرمان در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

این متهمان در مواجهه با مدارک و مستندات پلیس ، به ۶ فقره سرقت خودرو در پوشش مسافر و ۳۲ فقره سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف کردند.

 

متهمان پنج مالخر اموال مسروقه را نیز معرفی کردند که این افراد نیز در شهرستان‌ های اصفهان و نجف آباد شناسایی و دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.