فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان اصفهان گفت: 

جریمه هر کیلو گرم ذغال قاچاق در قانون ۱۲۹ هزار تومان در نظر گرفته شده است.