مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: از اول سال تاکنون به علت گازگرفتگی ناشی از استفاده از بخاریهای بدون دودکش و غیراستاندارد،۲۴ نفر در اصفهان مصدوم شده و پنج نفر نیز جان باختند.