شرکت توزیع برق استان اصفهان روز جمعه:

بزرگترین مزرعه رمز ارز غیرمجاز در جنوب استان ، همزمان با سومین مانور تعدیل روشنایی معابر ، اصلاح انشعابات غیر مجاز و برخورد با مراکز ماینردار غیرمجاز در شهرستان شهرضا ، کشف شد.

بر اساس این گزارش ، ۶۵۱ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز به ارزش بیش از ۱۴۰ میلیارد ریال در شهرک صنعتی رازی شهرضا شناسایی و کشف شد و شناسایی سایر نقاط نیز با قوت در حال رصد و پیگیری است. / ایرنا