معاون فنی مرکز بهداشت اصفهان:

مقایسه ۲ هفته اول فروردین با اسفندماه نشان دهنده افزایش ۴۰ درصدی میزان مراجعه به مراکز منتخب و مثبت شدن ۵۰ درصد تست ها است که جای نگرانی دارد.

تا روز گذشته قریب به ۸۰ درصد مشاغلی که باید بسته باشند باز بود. ستاد استانی و ملی مقابله با کرونا شرایط را تبیین می کند و ما هم تذکر و نظارت های لازم را انجام می دهیم، ولی برخورد با واحدهای متخلف بر عهده سازمان صمت است.

 

از ۱۰۰ تستی که به صورت رندوم از بیماران کووید گرفتیم ۹۳ درصد از نظر سوش انگلیسی مثبت بود و سوش غالب در جامعه انگلیسی است که قدرت سرایت آن ۷۰ درصد بالاتر و مرگ و میر ۳۰ درصد بیشتر است.