رئیس پلیس راهور استان اصفهان: 

پیامک جریمه با تاخیر برای رانندگان متخلف ارسال می‌شود و افرادی که در ساعات منع تردد در خیابان حضور داشتند و تاکنون پیامک جریمه برای آنان ارسال نشده ، مطمئن باشند به‌ زودی پیامک را دریافت خواهند کرد.