مدیرکل انتقال خون استان اصفهان:

وضعیت ذخایر خونی در استان اصفهان در وضعیت قرمز قرار دارد و این ذخایر به کمتر از سه روز رسیده است.

 

همواره در روزهای پایانی سال با کمبود اهدای خون مواجه می‌شویم ، اما در سال جاری این موضوع تشدید شده است.