در حال حاضر استان اصفهان در بحران شیوع کرونا دارای ۱۵ شهرستان با وضعیت قرمز و ۹ شهرستان با وضعیت نارنجی و شهرستانی با وضعیت زرد یا سفید قرار ندارد.

شهرستان های اصفهان ، نائین ، اردستان ، آران و بیدگل ، نطنز ، کاشان ، گلپایگان ، فریدون‌شهر ، فلاورجان ، خمینی‌شهر ، شهرضا ، فریدن ، تیران و کرون ، مبارکه در استان اصفهان در وضعیت قرمز به سر می‌برند.