هم اکنون کیفیت هوای کلان شهر اصفهان با میانگین شاخص ۱۲۹ AQI ، در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

 

هوا در ایستگاه استانداری اصفهان ، پروین و خرازی در وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.